Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Opisy publikacji wprowadzane są wyłącznie z autopsji. Zgłoszenia nowych publikacji wraz z formularzami prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (pok. 71). Wskazówki dla zgłaszających oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Biblioteki Głównej [link http://www.bg.up.krakow.pl/?q=bg-wskazowki-dla-zglaszajacych-publikacje]. Baza bibliograficzna jest tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
W systemie używane są kody numeryczne dla jednostek organizacyjnych i wydziałów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz kody literowe dla typów publikacji i języków.

UWAGA: przy rekordach artykułów z czasopism wyświetlana jest punktacja według listy MNiSW z roku publikacji.

INFORMACJE O BIBLIOGRAFII  |  POMOC  |  DOKTORATY  |  EDUKATOR


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Oprogramowanie Expertus © SPLENDOR, Poznań

Ostatnia aktualizacja: 2017.04.29 12:51:12             Ostatni dostęp do bazy: 2017.04.30 06:58:12            Liczba użytkowników (od 2014.01.17): 81696
IP użytkownika: 149.156.24.20